Röda avgångar

2022
Upplastning till Södra Frankrike Vecka 17
Upplastning till Schweiz Vecka 21
Upplastning till Prag Vecka 23
Upplastning till Bryssel Vecka 25
Upplastning från Bryssel Vecka 26
Upplastning till Portugal Vecka 27
Upplastning till Schweiz Vecka 29
Upplastning från Schweiz Vecka 30
Inget datum i dagsläget för nästa Maltabil
Upplastning till Schweiz Vecka 48

2023

Upplastning till Schweiz Vecka 7
Nästa Maltabil blir i Mars
Upplastning till Bryssel Vecka 15
Upplastning till Bryssel Vecka 18
Upplastning från Schweiz Vecka 24
Upplastning till Bryssel Vecka 25

Boka din utlandsflytt
med oss